ATORDIT

tenir el cap carregat SV, tenir el cap poc clar (EC)

Amb tanta confusió tenia el cap carregat

tenir el cap espès

carregar-li el cap (a algú) (inv.), tenir el cap com un bombo (p.ext.)

tenir el cap espès SV, no tenir claredat mental (R-M)

No em vinguis amb més música, perquè ja tinc el cap espès de tant de soroll / Sempre que fa mal temps tinc el cap espès (R-M)

tenir el cap carregat

tenir el cap com un timbal (p.ext.), tenir el cap com un bombo (p.ext.)