ATORDIR

carregar-li el cap (a algú) SV, produir pertorbació a l’organisme l’alcohol, el tabac, etc.

Aquesta beguda li ha carregat el cap i ara es troba malament

pujar-li al cap (a algú), fer anar el cap en roda (a algú)