ATERRAR

prendre terra SV, posar-se damunt la terra algú o alguna cosa que ve volant (un ocell, una aeronau, etc.) (EC)

A causa d’una avaria, van haver de prendre terra abans d’hora

perdre terra (inv.), tren d’aterratge (p.ext.)