ATENENT

per amor de SP, atenent a, per raó de / per atenció a (EC)

Hi ha hagut moltes cancel·lacions per amor del temps que ha fet durant tot el juliol

per mor de (v.f.), per raó de (p.ext.)