ATENDRE

1. (v. intr.) fer atenció, estar atent, posar cura en alguna cosa

aixecar la ullera SV, dirigir l’atenció (R-M)

Sembla que no faci cas de res, però quan aixeca la ullera cap allò que li interessa, no se li escapa cap detall (R-M)

posar els cinc sentits (en alguna cosa), posar esment (en alguna cosa)

girar els ulls (a algú) (p.ext.)

anar alerta SV, anar, estar, etc., amb vigilància, atenció (IEC)

Cal anar alerta si es volen fer bé les coses / Està ben alerta perquè ho vol fer molt bé (També s’usa amb el verb estar i amb el modificador ben o els quantificadors força, molt, etc. en posició prenominal)

fer el cap viu, obrir els ulls, no treure l’ull de sobre a, amb compte

dreçar les orelles (a alguna cosa) SV, posar molt d’esment a allò que hom diu (EC)

Calla i dreça les orelles (També s’usa amb el modificador en posició postverbal. El complement és opcional)

obrir l’orella (a alguna cosa), parar orella (a alguna cosa), posar esment (en alguna cosa)

dreçar l’orella (a alguna cosa) (v.f.), llevar-se les lleganyes (p.ext.)

llevar-se les lleganyes SV, posar-se a mirar o a considerar bé les coses (A-M)

Lleveu-vos les lleganyes i presteu atenció, perquè això que ara us mostraré és molt important

obrir els ulls

dreçar les orelles (a alguna cosa) (p.ext.), estar al cas (d’alguna cosa) (p.ext.)

mirar-s’hi SV, fer alguna cosa posant-hi molta cura, procurant que sigui perfecta (EC)

Si s’hi mira una mica, segur que li sortirà bé

amb compte

ANT

parlar en xinès SV, dir coses que els altres no volen entendre / algú, parlar sense aconseguir l’atenció dels oients (R-M, *)

Aquelles recomanacions que els feia, era parlar-los en xinès; ningú no en feia cas / Semblava que parlés en xinès, ningú no l’escoltava (R-M, *)

parlar xinès (v.f.)

2. (v. tr.) tenir en compte, en consideració; tenir atencions (envers algú)

donar orgue (a algú) SV, tractar algú cerimoniosament o amb consideració (A-M)

He vist que donaves orgue a la Nieves Carolí, tractant-la com una senyora (A-M)

tractar (algú) com un senyor, fer barretada (a algú), tenir consideracions, no deixar tocar de peus a terra (algú)

fer cara (a algú) (p.ext.)

estar al cas (d’alguna cosa) SV, atendre alguna cosa (IEC)

Estigues al cas, que la nena no plori / Torna-ho a repetir, si no et sap greu; quan ho deies no estava al cas; ara t’escolto (El complement és opcional) (*, R-M)

fer-se càrrec de, en antena, tenir (algú o alguna cosa) en compte, tenir l’ull en

llevar-se les lleganyes (p.ext.)

fer cabal (d’alguna cosa) SV, donar importància (R-M)

Fes cabal dels seus consells / De les seves amenaces, no en facis cabal (*, IEC)

fer cas de, fer calendari de, parar orella (a alguna cosa), fer basa (d’alguna cosa), fer estat (d’alguna cosa)

fer-se quinze unces (d’alguna cosa) (ant.), fer-se tres unces (d’alguna cosa) (ant.)

fer calendari de SV, fer cabal d’algú o d’alguna cosa, posar-hi atenció (A-M)

Hauríem de fer calendari dels consells que ens donen els nostres professors a l’hora d’estudiar / Fa calendari dels amics que té

fer cas de, fer cabal (d’alguna cosa), fer estat (d’alguna cosa)

[Cat., Val. (A-M)]

fer cara (a algú) SV, prestar atenció a algú (A-M)

En Jaume només fa cara a la Lluïsa, a la resta de nosaltres ni ens saluda

donar orgue (a algú) (p.ext.)

fer cas de SV, considerar com a important, digne de posar-hi esment (IEC)

Sempre fa cas dels seus consells / El cridàvem, però ell no en feia cas i seguia avall (També s’usa amb el modificador gran o amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició prenominal) (*, R-M)

fer cabal (d’alguna cosa), fer calendari de, parar orella (a alguna cosa)

fer cas omís de (ant.)

fer els honors (a algú) SV, atendre els invitats / a una casa, fer-hi agradable l’estada als invitats / rebre algú i atendre’l agradablement, atentament (R-M, IEC, EC)

La filla gran ajudava els seus pares a fer els honors; és molt atenta (R-M)

retre els honors (a algú)

tenir consideracions (p.ext.), no deixar tocar de peus a terra (algú) (p.ext.)

no deixar tocar de peus a terra (algú) SV, tractar molt bé algú, no deixar-li arribar cap molèstia i procurar-li tots els gusts; tractar-lo extremadament bé, no permetre que tingui cap disgust ni incomoditat (A-M)

No deixava tocar de peus a terra el seu avi. Sempre estava per ell

donar orgue (a algú), tractar (algú) com un senyor

tenir consideracions (p.ext.), fer els honors (a algú) (p.ext.)

no treure l’ull de sobre a SV, no cessar de mirar algú o alguna cosa / estar alerta (A-M, *)

No treu l’ull de sobre als fills / No va treure la vista de sobre la bossa perquè no la hi robessin mentre passejava pel mercat (També s’usa amb el verb llevar, amb els noms mirada o vista i amb la preposició damunt)

tenir l’ull en, anar alerta

fixar els ulls en (p.ext.)

obrir l’orella (a alguna cosa) SV, mostrar-se disposat a acollir una proposició (IEC)

Ell de seguida va obrir l’orella a la petició d’aquells homes i va fer que fossin atesos / És molt comprensiu i va obrir l’orella a les sol·licituds dels seus dependents (S’usa normalment amb noms com ara petició, proposició, proposta, etc.) (R-M)

dreçar les orelles (a alguna cosa), posar esment (en alguna cosa), parar orella (a alguna cosa)

parar orella (a alguna cosa) SV, donar importància (R-M)

Procura no parar orella a les xafarderies (R-M)

fer cas de, fer cabal (d’alguna cosa), obrir l’orella (a alguna cosa), dreçar les orelles (a alguna cosa)

posar els cinc sentits (en alguna cosa) SV, posar la màxima atenció i cura (R-M)

És una persona que posa els cinc sentits en tot allò que fa / Aquesta feina requereix que hi posis els cinc sentits perquè és una màquina molt perillosa i pots fer-te mal (*, R-M)

aixecar la ullera, posar esment (en alguna cosa), prendre esment (en alguna cosa), passar (alguna cosa) per tots els alambins, amb compte

pensar amb els peus (ant.), filar prim (p.ext.), afinar el tret (p.ext.), amb els cinc sentits (p.ext.)

posar esment (en alguna cosa) SV, posar atenció en alguna cosa, fixar-s’hi (IEC)

Cal que poseu esment en tot el que diuen els professors, perquè després podria sortir a l’examen

prendre esment (en alguna cosa), parar esment (en alguna cosa), aixecar la ullera, posar els cinc sentits (en alguna cosa), obrir l’orella (a alguna cosa), dreçar les orelles (a alguna cosa)

prendre (algú o alguna cosa) en compte SV, considerar, tenir present, no oblidar (EC)

Cal prendre aquesta gent en compte / Això, heu de prendre-ho en compte (*, IEC)

tenir (algú o alguna cosa) en compte, tenir present

prendre (algú o alguna cosa) en consideració SV, prestar atenció, fer cabal (EC)

Sempre prenen en Jaume en consideració: es nota que li tenen apreci

tenir (algú o alguna cosa) en compte, tenir (algú o alguna cosa) en consideració

donar el to (a alguna cosa) (p.ext.)

prendre esment (en alguna cosa) SV, fixar-se atentament, posar atenció en alguna cosa (EC)

Si no prens esment en tot allò que els teus pares et diuen, acabaràs malament

posar esment (en alguna cosa), parar esment (en alguna cosa), posar els cinc sentits (en alguna cosa), mirar (alguna cosa) amb quatre ulls

retre els honors (a algú) SV, fer agradable l’estada a algú, rebre’l i atendre’l agradablement, atentament

Van retre els honors a l’homenatjat

fer els honors (a algú)

tenir consideracions (p.ext.)

tenir consideracions SV, tractar amb atenció (EC)

És molt atent, sempre té consideracions envers tothom / Em va fer sentir molt bé en aquella reunió perquè va tenir moltes consideracions amb nosaltres (També s’usa amb els quantificadors molt, poc, etc. en posició prenominal)

donar orgue (a algú), tractar (algú) com un senyor

fer cas omís de (ant.), fer els honors (a algú) (p.ext.), retre els honors (a algú) (p.ext.), no deixar tocar de peus a terra (algú) (p.ext.)

tenir (algú o alguna cosa) en compte SV, considerar, no oblidar (EC)

Val la pena tenir la seva opinió en compte / Abans de comprar-ho cal que tinguis en compte la seva utilitat; pensa-t’hi bé / Tingues tots els veïns en compte a l’hora de convocar-los per a la reunió (*, R-M, *)

no perdre (algú o alguna cosa) de vista, estar al cas (d’alguna cosa), tenir l’ull en, tenir present, prendre (algú o alguna cosa) en compte, estar al cas (d’alguna cosa)

no caure en un sac foradat (inv.), de cara a (p.ext.)

tenir l’ull en SV, tenir esment en alguna cosa, prestar-hi atenció, vigilància (A-M)

Els vigilants van tenir l’ull en els presos durant tota la nit / Vaig tenir l’ull en el meu cotxe tot el matí

estar al cas (d’alguna cosa), tenir (algú o alguna cosa) en compte, fixar els ulls en, no treure l’ull de sobre a, clavar els ulls damunt, clavar els ulls en, posar els ulls damunt

tenir ull en (v.f.)