ATABALAR-SE

perdre la carta de navegar SV, atabalar-se / torbar-se, atordir-se, de manera que no se sap què fer, què dir (Fr, *)

Quan es posa molt nerviosa perd la carta de navegar i ja no sap què ha de fer

perdre el cap, rodar-li el cap (a algú)

no saber on toca (p.ext.)

rodar-li el cap (a algú) O, desorientar-se / torbar-se, atordir-se, de manera que no se sap què fer, què dir (R-M, *)

Després de tantes provatures ja li roda el cap i no sap quin sistema és el millor / Em dieu tantes coses d’un plegat, que em feu rodar el cap (R-M, EC)

perdre la carta de navegar

mal de cap (p.ext.)