ATÒNIT

mudar de color SV, alterar-se el color de la cara / sorprendre’s, quedar atònit, etc. (R-M, *)

En veure’s descobert va mudar de color; no sabia què dir per dissimular (R-M)

quedar de pedra SV, sorprendre’s en gran manera (R-M)

Va quedar de pedra quan va rebre aquella notícia tan sorprenent / Quan el va veure, va quedar petrificat (També s’usa amb els verbs restar, romandre, etc. i amb l’adjectiu petrificat)

quedar sense paraula, quedar sense resposta, quedar mort, quedar parat, quedar verd, quedar amb un peu enlaire, quedar d’una peça, quedar glaçat

deixar (algú) de pedra (inv.), quedar fred (p.ext.)

restar com qui veu visions SV, restar atònit, meravellat (IEC)

Quan ha obert el regal ha restat com qui veu visions (També s’usa amb el verb quedar)

deixar (algú) com qui veu visions (inv.), veure visions (p.ext.)