ATÈS

no caure en un sac foradat SV, no ésser desatesa una cosa, no deixar d’ésser tinguda en compte (A-M)

Les teves necessitats no cauran en un sac foradat, t’ho prometem (També s’usa amb la forma no caure en sac foradat)

tenir (algú o alguna cosa) en compte (inv.), no voler quedar per llavor (p.ext.)

no faltarà qui toc matines O, es diu per a indicar que no quedarà desatès un treball, un assumpte, etc. (A-M)

Tranquil, ja hi haurà qualcú que farà sa feina, no faltarà qui toc matines

[Mall. (A-M)]

no voler quedar per llavor SV, no voler quedar desatès o oblidat; no voler deixar de participar en una cosa (A-M)

Aquell nen des que ha tingut un germanet no vol quedar per llavor: tota l’estona està cridant l’atenció

no caure en un sac foradat (p.ext.), quedar a l’estacada (p.ext.)