ASTRONAU

nau espacial SN, astronau / vehicle destinat a la navegació extraatmosfèrica (EC, *)

M’agradaria muntar en una nau espacial i recórrer tot l’univers (També s’usa ometent l’adjectiu)