ASSOTAR

acanar-les (a algú) SV, donar assots a algú

Em va clavar la bronquina i després me les va acanar

amidar-les (a algú), mesurar-les (a algú), arribar-li a l’esquena (a algú), amidar-li l’esquena (a algú), espolsar-li l’esquena (a algú), prendre-li la mida de l’esquena (a algú)

amidar-les (a algú) SV, donar assots a algú

Haurem d’amidar-les-hi per a donar-li un bon escarment

acanar-les (a algú), arribar-li a l’esquena (a algú), amidar-li l’esquena (a algú), espolsar-li l’esquena (a algú), prendre-li la mida de l’esquena (a algú), mesurar-les (a algú)

mesurar-les (a algú) SV, donar assots a algú

Si no ens diu el que volem que ens digui, les hi haurem de mesurar per coaccionar-lo

amidar-les (a algú), acanar-les (a algú), arribar-li a l’esquena (a algú), amidar-li l’esquena (a algú), espolsar-li l’esquena (a algú), prendre-li la mida de l’esquena (a algú)