ASSISTIR

1. (v. intr.) estar present

fer acte de presència SV, comparèixer / presentar-se, mostrar-se, un moment en un lloc (EC)

Demà hem de fer acte de presència al Jutjat / La dona hi ha anat, però el marit no hi ha fet acte de presència (R-M)

fer cos present

fer cos present SV, assistir a una reunió sense intervenir-hi activament (A-M)

A la reunió del dijous només hi faré cos present

fer acte de presència

convidat de pedra (p.ext.)

2. (v. tr.) estar prop (d’algú) per prestar-li concurs, ajut

donar la mà (a algú) SV, prestar ajut a algú (IEC)

Dóna la mà a qui ho necessita / Em va donar la mà quan necessitava ajut

donar un cop de mà (a algú), allargar la mà (a algú), fer valença (a algú), fer costat (a algú)

els bons oficis (p.ext.)

donar un cop de mà (a algú) SV, portar a algú momentàniament ajut / ajudar en una feina, en una acció (IEC, EC)

Donà un cop de mà a la senyora gran perquè pogués travessar el carrer / Podries donar un cop de mà al teu germà, que et necessita? / Em canso, dóna’m un cop de mà / Fotem-li un cop de mà a acabar-ho (També s’usa amb el verb fotre) (*, *, EC, *)

fer espatlleta (a algú), donar la mà (a algú)

demanar quart i ajuda (a algú) (inv.), posar la mà (en alguna cosa) (p.ext.), salvar la vida (a algú) (p.ext.)

tancar els ulls (a algú) SV, assistir algú en el moment de la seva mort / assistir-lo als seus darrers moments (A-M, EC)

Va tancar els ulls al seu estimat i tot seguit es va prendre el beuratge que l’havia de dur a la mort / La seva millor amiga fou qui li tancà els ulls / Va ser capaç de cloure els ulls al seu avi (També s’usa amb el verb cloure) (*, R-M, *)

els últims moments (p.ext.)