ASSISTENTA

dona de fer feines SN, dona que treballa fent feines domèstiques i que cobra generalment per hores (IEC)

La dona de fer feines ve dos cops per setmana / M’ha despertat la senyora de fer feines (També s’usa amb el nom senyora)