ASSISTÈNCIA

assistent social SN, persona que exerceix professionalment el servei social o treball social (EC)

A mi m’agradaria ser assistent social, perquè m’encanta ajudar les persones

casa de socors SN, institució d’assistència mèdica per a accidentats (IEC)

Hauries d’anar a la casa de socors perquè et mirin aquesta ferida / Demanen que s’instal·li una casa de socors a la platja

Creu Roja (p.ext.), centre de salut (p.ext.), centre d’assistència primària (p.ext.), primers auxilis (p.ext.)

Seguretat Social SN, conjunt d’estructures, de normes i d’activitats per mitjà de les quals l’Administració pública ofereix al ciutadà assistència en cas de malaltia, de desocupació, etc. (IEC)

Tothom necessita una feina que cotitzi a la Seguretat Social / Tens Seguretat Social?

donar d’alta (algú) (p.ext.), donar de baixa (algú) (p.ext.)