ASSIDU

arrossegar el cul (per algun lloc) SV, anar molt per algun lloc, ésser-ne concurrent, assidu (A-M)

Li agrada molt de llegir; arrossega el cul per la biblioteca / Sempre rossega el cul pels mateixos llocs; per això ja el coneixen quan hi va (També s’usa amb el verb rossegar) (R-M, *)

no posar els peus (a algun lloc) (ant.), cul de cafè (p.ext.), cul de taverna (p.ext.), fer passeres (d’algun lloc) (p.ext.), cul d’església (p.ext.)