ASSENYAT

assentar-se-li el cap (a algú) O, adquirir seny / posar seny, enteniment (R-M, IEC)

Si no se li assenta el cap, va per mal camí / Ja fóra hora que assentés el cap

posar seny

tenir el cap ben posat (p.ext.), recobrar el seny (p.ext.), entrar en raó (p.ext.)

de seny SP, dit per a referir-se a algú que té en bon ús les facultats mentals

És una dona de seny (S’usa normalment com a complement dels noms dona, home, gent i persona)

de poc seny (ant.), posar seny (p.ext.)

estar en bon seny SV, tenir en bon ús les facultats mentals (A-M)

L’avi encara està en bon seny, cosa que fa que malauradament s’adoni de la seva malaltia (També s’usa amb el verb ésser)

saber amb quina mà se senya

estar fora de seny (ant.), no estar en son seny (ant.)

posar seny SV, adquirir enteniment (A-M)

Vejam quan posarà seny, aquest noi! / Des que té xicota ha posat enteniment, ha buscat una feina estable i s’ha tornat més responsable (També s’usa amb el nom enteniment) (EC, *)

assentar-se-li el cap (a algú)

recobrar el seny (p.ext.), entrar en raó (p.ext.), sentit comú (p.ext.), edat de discreció (p.ext.), de seny (p.ext.)

saber amb quina mà se senya SV, tenir recte criteri, obrar amb coneixement

És molt responsable, sap amb quina mà se senya

estar en bon seny

ésser persona (p.ext.), parlar com un home (p.ext.)

tenir el cap ben posat SV, tenir seny

Li agrada aquell noi perquè té el cap ben posat / Ningú no sap per què va fer aquella ximpleria, sempre havia tingut el cap molt ben posat (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadverbial)

tenir el cap als peus (ant.), cap sense cervell (ant.), cap de trons (ant.), cap boig (ant.), fer servir el cap (p.ext.), assentar-se-li el cap (a algú) (p.ext.), mirar prim (p.ext.), cap clar (p.ext.)