ASSEMBLAR-SE

assemblar-se com els testos i les olles SV, ésser de la mateixa mena (R-M)

No cregueu que us afavorirà més l’un que l’altre; s’assemblen com els testos i les olles, i reaccionen exactament de la mateixa manera (R-M)

com dues gotes d’aigua, fer ali, ésser de família, ésser de la mateixa estofa

ésser el retrat (d’algú) (p.ext.)

calçar el mateix peu SV, ésser del mateix tarannà (R-M)

En qüestió de diners calcen el mateix peu; pare i fill són l’avarícia personificada (R-M)

calçar els mateixos punts, fer ali

trobar sabata de son peu (p.ext.), coixejar del mateix peu (p.ext.)

calçar els mateixos punts SV, ésser del mateix tarannà (R-M)

Tots dos són molt xerraires, calcen els mateixos punts

calçar el mateix peu, fer ali

coixejar del mateix peu (p.ext.)

dar-se un esguard SV, tenir una retirança (amb algú) (IEC)

Aquelles germanes com més grans es feien més es daven un esguard / No és que s’assemblin gaire, però sí que es donen un esguard (*, R-M)

tenir un aire (amb algú), tenir tirada (a algú), tenir una retirada (a algú)

donar un rampeu (a algú) SV, assemblar-se a algú, especialment en mèrit, valor, etc. (EC)

Aquest professor dóna un rampeu al de l’any passat. A més, tots dos tenen una manera de fer semblant / No és pas igual que el seu pare, però li dóna un bon rampeu (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (*, Fr)

tenir un aire (amb algú)

ésser de la mateixa estofa SV, ésser l’un digne de l’altre, assemblar-se (R-M)

Tots els membres de la família són de la mateixa estofa; no pots fiar-te de cap (R-M)

fer ali, poder-se donar la mà, assemblar-se com els testos i les olles

ésser el retrat (d’algú) SV, assemblar-se molt a algú (IEC)

Aquesta nena és el retrat de sa mare / Mira la fotografia, aquesta nena és el viu retrat de la seva padrina (També s’usa amb la forma ésser el viu retrat (d’algú)) (EC, *)

ésser l’estampa (d’algú), ésser la còpia (d’algú), ésser la imatge (d’algú), semblar dues gotes d’aigua

assemblar-se com els testos i les olles (p.ext.)

ésser fill de son pare SV, semblar molt al pare o a la mare (A-M)

Fan els mateixos gestos, és fill de son pare / La petita té els ulls rodons de la mare, és ben bé filla de sa mare (També s’usa amb els modificadors ben i ben bé en posició postverbal i amb el sintagma sa mare)

ésser l’estampa (d’algú), ésser la còpia (d’algú), tenir molt (d’algú)

venir-ne de mena (p.ext.), venir de família (p.ext.)

ésser l’estampa (d’algú) SV, assemblar-se molt a algú (IEC)

El fill és l’estampa del seu pare, però és molt més ros / És la teva mateixa estampa (R-M, EC)

ésser el retrat (d’algú), ésser la còpia (d’algú), ésser la imatge (d’algú), ésser fill de son pare, semblar dues gotes d’aigua, fet i pastat, fet i plantat

ésser la còpia (d’algú) SV, d’algú, assemblar-se-li molt (Fr)

Aquesta noia és la còpia de sa germana gran (EC)

ésser l’estampa (d’algú), ésser el retrat (d’algú), ésser la imatge (d’algú), ésser fill de son pare, semblar dues gotes d’aigua

ésser la imatge (d’algú) SV, assemblar-se molt a algú (IEC)

El nen és la imatge del seu pare / Aquest nen és la viva imatge del seu avi (Sovint s’usa amb la forma ésser la viva imatge (d’algú)) (EC, *)

ésser l’estampa (d’algú), ésser la còpia (d’algú), ésser el retrat (d’algú), semblar dues gotes d’aigua

fer ali SV, ésser del mateix tarannà (R-M)

Aquests dos fan ali; els agrada el soroll i el moviment / L’un i l’altre fan ali; ambdós són molt afeccionats a la pesca (R-M)

calçar el mateix peu, poder-se donar la mà, assemblar-se com els testos i les olles, ésser de la mateixa estofa, calçar els mateixos punts

fet i pastat SCoord, dit de dues o més persones que s’assemblen molt, especialment en la manera de fer / assemblar-se-li molt, tenir la seva mateixa cara o el seu mateix aspecte (*, Fr)

Aquest noi és son pare fet i pastat / És fet i pastat com el seu germà, tant de cara com de caràcter (R-M)

fet i plantat; tallats pel mateix patró; ésser l’estampa (d’algú); si m’embrutes, t’emmascaro

fet i plantat SCoord, dit de dues o més persones que s’assemblen molt, especialment en la manera de fer / assemblar-se molt a (*, R-M)

És fet i plantat com el seu avi; però serà més alt (R-M)

fet i pastat, tallats pel mateix patró, ésser l’estampa (d’algú)

poder-se donar la mà SV, dues persones, ésser l’una digna de l’altra, patir dels mateixos defectes, tenir els mateixos gustos, etc. (IEC)

Aquests dos poden donar-se la mà en qüestió de feina; són tan ganduls l’un com l’altre (R-M)

ésser de la mateixa estofa, fer ali, coixejar del mateix peu

ànima germana (p.ext.), esperit afí (p.ext.), ànima bessona (p.ext.)

semblar dues gotes d’aigua SV, assemblar-se moltíssim dues o més persones (EC)

Aquests nens semblen dues gotes d’aigua; semblen germans / Aquestes noies són com dues gotes d’aigua (També s’usa amb el verb ésser)

ésser la còpia (d’algú), ésser el retrat (d’algú), ésser l’estampa (d’algú), ésser la imatge (d’algú), com dues gotes d’aigua

tenir molt (d’algú) SV, assemblar-se / tenir grans semblances amb algú (Fr, *)

Aquest minyó té molt del seu pare (Fr)

tenir un aire (amb algú), ésser fill de son pare

tenir tirada (a algú) SV, assemblar-se / tenir certa semblança amb algú (R-M, *)

Aquest noi té més tirada a la mare que al pare (R-M)

tenir un aire (amb algú), tenir una retirada (a algú), dar-se un esguard

tenir un aire (amb algú) SV, assemblar-se / tenir certa semblança amb algú (R-M, *)

Té un aire amb tu, té una semblança amb tu (IEC)

tenir tirada (a algú), tenir molt (d’algú), tenir una retirada (a algú), donar un rampeu (a algú), dar-se un esguard

tenir un aire (d’algú) (v.f.), tenir un aire (a algú) (v.f.)

tenir una retirada (a algú) SV, assemblar-se / tenir certa semblança amb algú (R-M, *)

Aquest xicot té una retirada al seu oncle / Tu i en Gabriel teniu una retirada / Tenen una retirança; es veu de seguida que són parents (També s’usa amb el nom retirança) (A-M, A-M, R-M)

tenir un aire (amb algú), tenir tirada (a algú), dar-se un esguard