ASSEGURAR-SE

sondar el terreny SV, assegurar-se de l’estat d’una cosa abans d’obrar o de prendre una determinació (EC)

Abans de començar aquest negoci, és millor que sondis el terreny i t’asseguris que te’n pots sortir bé (També s’usa amb el verb sondejar)

mirar de quin costat ve el vent, mirar de quin costat bufa el vent, prendre el pols (a alguna cosa)

sortir de dubtes SV, assegurar-se de la veritat d’una cosa (Fr)

Després de sentir moltes opinions ha sortit de dubtes / Per sortir de dubte val més preguntar-ho directament als interessats (També s’usa amb el verb eixir i amb el nom en singular, opcionalment precedit del quantificador un) (*, R-M)

treure el gat del sac

sortir del dubte (v.f.), tenir (alguna cosa) en quarantena (ant.), posar (alguna cosa) en dubte (ant.)