ASSEGURAR

donar fe (d’alguna cosa) SV, assegurar plenament / assegurar una cosa que hom ha vist (R-M, EC)

Puc donar fe que tot ha succeït tal com aquest home diu (R-M)

posar les mans al foc (p.ext.), posar Déu per testimoni (p.ext.), jugar-s’hi el coll (p.ext.)

donar penyora (a algú) SV, obligar-se / obligar-se per una promesa, comprometre’s (R-M, *)

Va donar penyora a la senyora del seu amor / Et dono penyora que ho faré tal com m’has demanat / Em van donar penyora que em reservarien entrades per al dijous (*, R-M, R-M)

dur (alguna cosa) a bon port SV, fer arribar a un estat segur, treure de perill (EC)

Va posar-se al capdavant de l’empresa i la va dur a bon port, la va treure de la crisi (També s’usa amb els verbs menar i portar)

portar la nau a port

arribar a port (inv.), tornar les aigües a mare (p.ext.), fer marro clos (p.ext.)

jugar-s’hi (alguna cosa) SV, assegurar plenament (R-M)

N’està molt segur; s’hi jugaria el que fos / Em jugo qualsevol cosa que de tot això no en sap res (*, R-M)

jugar-s’hi el coll, jugar-s’hi un peix, posar les mans al foc

jugar-s’hi el coll SV, assegurar plenament (R-M)

S’hi jugaria el coll que va ser en Joan i no en Roc qui va robar els diners / Es juga el coll que demà no hi haurà ningú a esperar l’ambaixador, fora dels seus subalterns (*, R-M)

jugar-s’hi (alguna cosa), jugar-s’hi un peix, jugar-se qualsevol cosa, posar les mans al foc

donar fe (d’alguna cosa) (p.ext.)

jugar-s’hi un peix SV, assegurar / expressió usada en sentit de probabilitat per a manifestar la certesa, la garantia, la seguretat, etc., que hom té d’alguna cosa (R-M, *)

M’hi jugo un peix que això no és fet d’ell; és incapaç de redactar un titular (R-M)

jugar-s’hi (alguna cosa), jugar-s’hi el coll, jugar-se qualsevol cosa, posar les mans al foc

jugar-se qualsevol cosa SV, assegurar plenament (R-M)

Em jugo qualsevol cosa que de tot això no en sap res (R-M)

posar les mans al foc, jugar-s’hi un peix, jugar-s’hi el coll

jugar-s’hi qualsevol cosa (v.f.), poder pujar-hi de peus (p.ext.)