ASSASSINAR

fer el paquet (a algú) SV, matar algú (R-M)

Els terroristes han afirmat que faran el paquet a tots els empresaris que no paguin l’impost revolucionari / El jutge ha rebut un anònim on l’amenacen que, si condemna els tres que són acusats, qualsevol dia li faran el paquet (*, R-M)

treure del món (algú), donar mort (a algú), fer-li la pell (a algú)