ASSABENTAR

fer-li entenent (alguna cosa, a algú) SV, fer saber, participar / donar a conèixer, fer a saber, comunicar (IEC, A-M)

Per molt que ho intentis, no aconseguiràs fer-li entenent què va succeir

fer saber (alguna cosa, a algú), fer sabedor (algú, d’alguna cosa)

donar-li entenent (alguna cosa, a algú) (p.ext.)

fer sabedor (algú, d’alguna cosa) SV, fer saber, comunicar / fer conèixer, donar notícia (R-M, EC)

Us haig de fer sabedor que demà me’n vaig de viatge (R-M)

fer avinent (alguna cosa, a algú), fer saber (alguna cosa, a algú), fer-li entenent (alguna cosa, a algú)

tenir notícia de (inv.), dir (alguna cosa) davant davant (p.ext.)

fer saber (alguna cosa, a algú) SV, comunicar, donar notícia (EC)

Avui faré saber la nova notícia a tothom

donar part (d’alguna cosa, a algú), fer sabedor (algú, d’alguna cosa), donar llengua (d’alguna cosa, a algú), fer-li entenent (alguna cosa, a algú), fer avinent (alguna cosa, a algú)

bufar-li (alguna cosa) a l’orella (a algú) (p.ext.), fer cinc cèntims (d’alguna cosa, a algú) (p.ext.), fer aparès (alguna cosa) (p.ext.)

posar (alguna cosa) de manifest SV, mostrar clarament, fer palès (IEC)

Va posar la informació de manifest / Va posar de manifest la seva explicació sobre els fets

deixar (alguna cosa) en evidència, posar (alguna cosa) al descobert

quedar de manifest (inv.)