ASPECTE

cop d’ull SN, bona aparença (R-M)

Aquest xalet té cop d’ull perquè és molt ben acabat per fora, però de dintre no està gaire ben distribuït / Avui la majoria de coses les fan perquè tinguin cop d’ull, però es descuida la qualitat / L’espectacle oferia un cop d’ull corprenedor / Oferir una cosa un cop d’ull agradable (R-M, R-M, Fr, IEC)

fer bona fila (p.ext.), fer bona pinta (p.ext.), tenir bona pinta (p.ext.)

fer bona cara SV, tenir bon aspecte / (tenir) la cara plena i de bon color, indicadora de bona salut (R-M, A-M)

El descans t’ha anat d’allò més bé, fas bona cara / Avui fas més bona cara; es veu que et trobes més bé (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, més, molt, etc. en posició preadjectival)

tenir bon color, lluir-li el pèl (a algú), fer una altra cara, tenir una altra cara

fer mala cara (ant.), fer bona fila (p.ext.)

fer bona pinta SV, tenir bon aspecte

Aquest menjar fa bona pinta; em ve gana només de mirar-lo / Aquest home no fa bona pinta

tenir bona pinta, fer bona fila

fer mala pinta (ant.), cop d’ull (p.ext.)

fer cara de SV, semblar / aparèixer, presentar-se com a probable (R-M, *)

S’està ennuvolant; fa cara de ploure, aquesta tarda / Pel que m’ha dit, fa cara de no voler sortir de casa, avui (R-M)

tenir pinta de

fer-ne la cara (p.ext.)

fer mala cara SV, tenir mal aspecte (R-M)

Aquest menjar fa mala cara; em sembla que no el tastaré / Hauries d’anar al metge, fas mala cara

tenir mal color

fer bona cara (ant.), fet un cromo (p.ext.)

fer mala fila SV, tenir mal aspecte

Avui fas mala fila, que no has dormit bé?

tenir mala estampa, tenir mal color

fer bona fila (ant.), fer mala cara (p.ext.)

fer pinta de SV, aparèixer, presentar-se com a probable

Aquest nen fa pinta de fer moltes malifetes / Fa pinta de tenir ganes de venir amb nosaltres; per què no li ho preguntes? / Fa pinta de lladre

tenir pinta de, fer cara de

lluir-li el pèl (a algú) O, tenir bon aspecte (R-M)

D’ençà que menja a casa vostra, li llueix el pèl; abans, devia passar gana (R-M)

fer bona cara

cara de bon any (p.ext.)

tenir bona estampa SV, algú, tenir una bona presència / figura total d’una persona o animal (*, EC)

Es nota que es cuida perquè té bona estampa

fer bona fila, tenir bon color, tenir bona planta

tenir mala estampa (ant.)

tenir bona pinta SV, tenir bon aspecte

Aquest pastís té bona pinta. Dius que l’has fet tu sol? / Aquest grup de gent no té bona pinta / Fa bona olor i té molt bona pinta (També s’usa amb els quantificadors bastant, molt, etc. en posició preadjectival)

fer bona pinta

tenir mala pinta (ant.), cop d’ull (p.ext.)

tenir pinta de SV, aparèixer, presentar-se com a probable

Aquesta noia té pinta de treballar moltíssim / Té pinta de ser molt bo aquest plat que ens has preparat / Té pinta de bona persona

fer pinta de, fer cara de

tenir una altra cara SV, millorar l’aspecte

Des que l’has rentat, aquest cotxe té una altra cara

fer una altra cara, fer bona cara