ASFALTAT

ANT

camí de carro SN, camí ample, que hi poden passar carros / camí no asfaltat (A-M, *)

A mi em van dir que s’hi podia arribar bé, però allò era un camí de carro

camí de cabres (p.ext.)