ASCENDENT

en alça SP, ascendent, que ascendeix

La cotització d’aquests valors és en alça

en baixa (ant.)