ARTILLERIA

tren d’artilleria SN, conjunt de soldats, vehicles, animals, etc., per a transportar l’artilleria (IEC)

Aquests vehicles pesats formen part del tren d’artilleria

boca d’artilleria (p.ext.)