ART

arts liberals SN, arts en què obra més esp. la intel·ligència (IEC)

A l’antiguitat, els savis defensaven la formació de l’individu en les arts liberals

arts majors SN, tradicionalment, la pintura, l’escultura i l’arquitectura (en oposició a les anomenades arts menors) (EC)

La pintura és considerada una de les arts majors

arts menors (p.ext.), belles arts (p.ext.)

arts menors SN, tradicionalment, l’argenteria, la ceràmica, la marqueteria, l’enquadernació, el gravat, l’ebenisteria, el mosaic, etc. (en oposició a les anomenades arts majors) (EC)

L’enquadernació és considerada una de les arts menors

arts majors (p.ext.), belles arts (p.ext.)

arts plàstiques SN, conjunt de les arts format pel dibuix, compreses també la pintura i l’escultura (EC)

La dansa li costa, les arts plàstiques li van més bé

belles arts (p.ext.)

belles arts SN, arts que tenen per objecte l’expressió de la bellesa mitjançant el color, la forma, el so, el llenguatge, el moviment: pintura, escultura, arquitectura, música, poesia, dansa (IEC)

Li agradaria estudiar belles arts

arts menors (p.ext.), arts majors (p.ext.), arts plàstiques (p.ext.)

l’art per l’art SD, actitud que defensa la validesa de la finalitat de l’art per ell mateix, enfront de les diferents menes de compromís o d’alienació (EC)

L’art per l’art és una premissa defensada per diversos corrents culturals

obra d’art SN, resultat de l’aplicació d’una activitat artística (EC)

La Pedrera és una obra d’art

galeria d’art (p.ext.)