ARRUPIR-SE

arronsar-se com un cuc SV, estar molt encongit (A-M)

En aquella casa feia tant de fred que tothom quan dormia s’arronsava com un cuc

arrufar-se com un pollet

arrufar-se com un pollet SV, contreure’s, arrupir-se molt (A-M)

És molt fredolic i no és gens estrany veure’l arrufat com un pollet en un racó a prop del foc

arronsar-se com un cuc