ARRUÏNAR-SE

acabar els anissos SV, acabar els diners o els mitjans de fer quelcom / quedar-se sense un cèntim (*, SP)

Hem de vigilar amb les despeses perquè se’ns acabaran els anissos i no podrem anar de vacances

acabar els torrons

acabar els torrons SV, acabar els diners o els mitjans de fer quelcom (R-M)

S’ha donat molt bona vida, però ara que se li han acabat els torrons s’haurà de posar a treballar / Amb aquest mal negoci se m’han acabat els torrons. I jo que pensava fer-m’hi milionari! / Si continueu així, se us acabaran els torrons (R-M, R-M, *)

acabar els anissos, perdre bous i esquelles

eixugar la butxaca (a algú) (p.ext.)

anar a la misèria SV, arruïnar-se, perdre’s (R-M)

A causa de la pedregada tots els camps han anat a la misèria (R-M)

anar a mal borràs (p.ext.)

anar a mal borràs SV, algú, anar malament, molt avall en la fortuna (IEC)

Si aquest home ha anat a mal borràs, és per culpa del joc (R-M)

anar de corcoll, fer la fi d’en cagaelàstics, anar a menys, anar per portes

anar de mal borràs (v.f.), anar aigua avall (p.ext.), anar a la misèria (p.ext.)

anar de corcoll SV, anar malament; encaminar-se a la ruïna (IEC)

La crisi era general i moltes indústries anaven de corcoll (R-M)

anar a mal borràs, ballar de capoll

anar per portes SV, arruïnar-se, reduir-se a no res (A-M)

El crèdit de la casa, d’aquesta feta se’n va anar per portes (A-M)

anar a mal borràs

ballar de capoll SV, arruïnar-se / anar malament, en decadència, a la ruïna (R-M, IEC)

Tenir un sou tan pobre em fa ballar de capoll

anar de corcoll

ballar el capoll (v.f.), ballar-la grassa (ant.), anar a menys (p.ext.)

deixar-hi els ossos SV, morir a algun lloc o arruïnar-se en alguna empresa (A-M)

Ha treballat molt per aixecar l’empresa, però finalment hi ha deixat els ossos (S’usa referint-se a afers, negocis, etc.)

deixar-hi la camisa, deixar-hi les ungles, deixar-hi les dents

agafar-se els dits (p.ext.)

deixar-hi la camisa SV, arruïnar-se / arruïnar-se en alguna empresa (R-M, *)

Creia poder guanyar molt en aquell negoci, però va ser ben al revés, hi va deixar la camisa (S’usa referint-se a afers, negocis, etc.) (R-M)

deixar-hi els ossos, deixar-hi les ungles, deixar-hi les dents, perdre bous i esquelles, quedar sense camisa

deixar (algú) sense camisa (inv.), agafar-se els dits (p.ext.)

fer es tres culs SV, arruïnar-se; en general, acabar-se, consumir-se en qualsevol sentit (A-M)

S’empresa no funcionava i va fer es tres culs

donar els tres cops de cul, fer la fi d’en cagaelàstics, fer els ous en terra

[Men. (A-M)]

fer la fi d’en cagaelàstics SV, acabar malament algú / acabar malament en la fortuna (R-M, EC)

Aquest no té gens de compte amb el negoci i farà la fi d’en cagaelàstics; ho perdrà tot (R-M)

anar a mal borràs, fer es tres culs

[cagaelàstics: mot no registrat a l’IEC]

perdre bous i esquelles SV, perdre-ho tot (IEC)

Va emprendre un negoci amb els diners d’haver-se venut la hisenda, i ara ha perdut bous i esquelles; haurà de treballar per altri / Va jugar-se els diners a la ruleta i va perdre bous i esquelles (R-M)

perdre dents i queixals, perdre la camisa, acabar els torrons, deixar-hi les dents, deixar-hi la camisa, deixar-hi les ungles, amb les mans al cap

perdre bou i esquelles (v.f.), perdre el bou i les esquelles (v.f.), donar els tres cops de cul (p.ext.), dur (alguna cosa) a malbarat (p.ext.)

perdre dents i queixals SV, empobrir-se / perdre-ho tot, quedar-se sense res (R-M, *)

Si no hi vas alerta, en aquest negoci, pots perdre-hi dents i queixals (R-M)

perdre bous i esquelles, deixar-hi les dents

perdre la camisa SV, arruïnar-se / tornar-se molt pobre (R-M, *)

No va parar de jugar fins que va perdre la camisa; ara no li queda cap finca (R-M)

perdre bous i esquelles, quedar escurat, quedar sense camisa

deixar (algú) sense camisa (p.ext.)