ARRUÏNAR

deixar (algú) a l’escapça SV, deixar algú sense gens de diners

Amb tants deutes va deixar els fills a l’escapça

deixar (algú) al mig del carrer, deixar (algú) amb la camisa a l’esquena, deixar (algú) en pilotes, deixar (algú) sense camisa, llevar-li la pell (a algú), deixar (algú) sense un cèntim, prendre el pa (a algú)

quedar a l’escapça (inv.), fer saltar la banca (p.ext.)

deixar (algú) al mig del carrer SV, llevar a algú tots els mitjans de vida (IEC)

Tants deutes han deixat en Joan al mig del carrer / Els creditors l’han deixat al mig del carrer; un cop tot liquidat no li queda per a viure (*, R-M)

deixar (algú) a l’escapça, deixar (algú) amb la camisa a l’esquena, deixar (algú) en pilotes, deixar (algú) escurat, deixar (algú) sense camisa, llevar-li la pell (a algú), deixar (algú) sense un cèntim

quedar al mig del carrer (inv.)

deixar (algú) amb la camisa a l’esquena SV, prendre-ho tot a algú (IEC)

La crisi va deixar molts empresaris amb la camisa a l’esquena

deixar (algú) sense camisa, deixar (algú) a l’escapça, deixar (algú) al mig del carrer, deixar (algú) en pilotes, deixar (algú) escurat, llevar-li la pell (a algú)

restar amb la camisa a l’esquena (inv.)

deixar (algú) en pilotes SV, deixar algú sense gens de diners

Van deixar els socis en pilotes i van haver de començar de zero el negoci

deixar (algú) sense camisa, deixar (algú) a l’escapça, deixar (algú) al mig del carrer, deixar (algú) amb la camisa a l’esquena, deixar (algú) escurat, llevar-li la pell (a algú)

quedar en pilotes (inv.)

deixar (algú) escurat SV, deixar algú sense diners

Aquella crisi de la borsa va deixar més d’un home de negocis escurat

deixar (algú) sense un cèntim, deixar (algú) en pilotes, deixar (algú) al mig del carrer, deixar (algú) amb la camisa a l’esquena, deixar (algú) sense camisa, llevar-li la pell (a algú), escurar les butxaques (a algú)

quedar escurat (inv.)

deixar (algú) sense camisa SV, prendre-ho tot a algú

Amb el divorci, va deixar el seu marit sense camisa / Va anar al casino i el van deixar sense camisa

deixar (algú) amb la camisa a l’esquena, deixar (algú) a l’escapça, deixar (algú) al mig del carrer, deixar (algú) en pilotes, deixar (algú) escurat, llevar-li la pell (a algú)

quedar sense camisa (inv.)

eixugar la butxaca (a algú) SV, deixar algú sense diners (IEC)

El preu elevat dels carburants eixugava la butxaca als professionals del transport / Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca (*, R-M)

deixar (algú) sense un cèntim, escurar les butxaques (a algú), castigar la butxaca, xuclar la sang (a algú), llevar-li la pell (a algú)

omplir-se les butxaques (p.ext.)

escurar les butxaques (a algú) SV, deixar sense diners / fer despendre a algú tot el diner que porta / prendre els diners a algú (R-M, IEC, EC)

Aquests xerraires només serveixen per a escurar les butxaques dels incauts (R-M)

eixugar la butxaca (a algú), deixar (algú) escurat, deixar (algú) sense un cèntim, castigar la butxaca, xuclar la sang (a algú)

escurar la butxaca (a algú) (v.f.), clavar l’ungla (a algú) (p.ext.), omplir-se les butxaques (p.ext.)

llevar-li la pell (a algú) SV, despullar algú del que té (IEC)

Aquella crisi li va llevar la pell, es va quedar sense res

eixugar la butxaca (a algú), deixar (algú) a l’escapça, deixar (algú) al mig del carrer, deixar (algú) amb la camisa a l’esquena, deixar (algú) en pilotes, deixar (algú) escurat, deixar (algú) sense camisa

prendre el pa (a algú) SV, fer perdre els mitjans de subsistència a algú (IEC)

Aquesta botiga nova i tan ben instal·lada prendrà el pa a l’adroguer de la cantonada; ben segur que encara vendrà menys i haurà de plegar / Si l’acomiaden, prendrà el pa de la seva família (R-M, *)

deixar (algú) a l’escapça

assegurar el pa (a algú) (ant.)