ARREU

a destra i sinistra SP, a dreta i esquerra / per totes bandes (R-M, *)

Estava furiós i bastonejava a destra i sinistra sense reparar en ningú / Al circ hi ha gent a destra i sinistra (R-M)

a tort i a dret, a l’un costat i a l’altre (d’algun lloc)

a destra i a sinistra (v.f.)

a l’un costat i a l’altre (d’algun lloc) SCoord, a totes bandes / arreu, a tots els llocs (R-M, *)

Volia comprar una revista anglesa, però l’ha cercada a l’un costat i a l’altre i enlloc no la tenien (El complement és opcional) (R-M)

a tot arreu, per totes bandes, de llevant fins a ponent, pertot arreu, ençà i enllà (d’algun lloc), ací i allà (d’algun lloc), deçà i dellà (d’algun lloc), en tot lloc, ça i lla (d’algun lloc), a destra i sinistra

en l’un costat i en l’altre (d’algun lloc) (v.f.), en l’un costat i en l’altre costat (d’algun lloc) (v.f.), a un costat i a l’altre costat (d’algun lloc) (v.f.)

a tort i a dret SCoord, a tots els llocs (R-M)

Va escampar invitacions a tort i a dret; tothom en tenia / En aquell bateig els padrins llançaven confits a tort i a dret (R-M)

ací i allà (d’algun lloc), a destra i sinistra, ça i lla (d’algun lloc)

a tot arreu SP, a tots els llocs (R-M)

De roba com aquesta, en trobaràs a tot arreu (R-M)

pertot arreu, arreu arreu, en tot lloc, a l’un costat i a l’altre (d’algun lloc), ençà i enllà (d’algun lloc), ací i allà (d’algun lloc), per totes bandes, ça i lla (d’algun lloc), deçà i dellà (d’algun lloc), ençà i enllà (d’algun lloc)

a tot vent SP, arreu. Obertament (R-M)

En lloc de callar-s’ho, ho cridava a tot vent, com si fos una gran cosa. (S’usa normalment amb els verbs dir, parlar, etc.) (R-M)

a banderes desplegades, a la clara, amb tota la boca

arreu arreu (p.ext.)

ací i allà (d’algun lloc) SCoord, en aquest lloc i en aquell (R-M)

La roba es veia escampada ací i allà sense cap ordre / Aquell infant entremaliat deixava les seves joguines ací i allà (També s’usa amb la forma aquí i allà (d’algun lloc). El complement és opcional) (R-M)

per totes bandes, pertot arreu, a l’un costat i a l’altre (d’algun lloc), a tort i a dret, a tot arreu, ça i lla (d’algun lloc), deçà i dellà (d’algun lloc), en tot lloc, ençà i enllà (d’algun lloc), arreu arreu

amunt i avall SCoord, alternativament en una direcció i en l’oposada, àdhuc en un pla horitzontal (IEC)

No pot parar mai; tot el dia va amunt i avall per tota la casa i tot ho remena / Es passejava amunt i avall / A causa de la feina viatja amunt i avall (R-M, R-M, *)

d’una banda a l’altra, d’ací d’allà, d’un costat a l’altre

fer anar (algú) com una pilota (p.ext.), fer voltar (algú) com una baldufa (p.ext.)

arreu arreu SAdv, per tots els llocs (R-M)

Van escampar el blat arreu arreu, sense calcular quantitat / Van fer la crida arreu arreu; per això s’hi aplegà tanta gent, a la convocatòria (R-M)

per totes bandes, ací i allà (d’algun lloc), ça i lla (d’algun lloc), a tot arreu, pertot arreu, deçà i dellà (d’algun lloc), en tot lloc, ençà i enllà (d’algun lloc), de tot arreu

enlloc del món (ant.), en tot el món (ant.), a tot vent (p.ext.)

arreu del món SAdv, arreu / a tot el món (Fr, *)

Arreu del món es parlen moltes llengües diferents

sota la capa del cel, sota la capa del sol, baix de la capa de Déu, de llevant fins a ponent

enlloc del món (ant.), en tot el món (ant.)

baix de la capa de Déu SAdv, en tot el món (A-M)

No n’hi havia d’altre baix de la capa de Déu (També s’usa amb la preposició davall)

sota la capa del cel, sota la capa del sol, arreu del món, de llevant fins a ponent

ça i lla (d’algun lloc) SCoord, a un lloc i un altre (R-M)

No recull mai les seves coses; tot ho deixa ça i lla escampat (El complement és opcional) (R-M)

arreu arreu, ací i allà (d’algun lloc), per totes bandes, pertot arreu, a l’un costat i a l’altre (d’algun lloc), a tort i a dret, a tot arreu, deçà i dellà (d’algun lloc), en tot lloc, ençà i enllà (d’algun lloc)

d’ací i d’allà SCoord, de totes les bandes (IEC)

D’ací i d’allà han arribat lletres d’adhesió a l’homenatge / Al Congrés hi assisteix gent d’ací i d’allà (R-M)

de tot arreu, amunt i avall, d’una banda a l’altra

d’una banda a l’altra SP, d’un lloc a l’altre / pertot arreu (R-M, *)

Anava d’una banda a l’altra preguntant pel seu amic (S’usa normalment amb els verbs de moviment agitar, anar, moure, etc.) (R-M)

d’ací i d’allà, amunt i avall, d’un costat a l’altre, de llevant fins a ponent, de banda a banda

de banda a banda SP, de l’un costat a l’altre / d’un lloc a l’altre (EC, *)

El vent feia que el cotxe anés de banda a banda de la carretera. (S’usa normalment amb els verbs de moviment agitar, anar, moure, etc.)

d’un costat a l’altre, d’una banda a l’altra

de llevant fins a ponent SP, en tota la terra (R-M)

La pau hauria de regnar sempre de llevant fins a ponent, en tot el món / A la metròpoli hi ha gent de llevant i de ponent (R-M, *)

de tot arreu, a l’un costat i a l’altre (d’algun lloc), arreu del món, baix de la capa de Déu, d’una banda a l’altra, sota la capa del cel

de porta en porta SP, d’una casa a l’altra, sobretot per captar o demanar alguna cosa (A-M)

Surten a replegar almoina de porta en porta (A-M)

de porta a porta (v.f.), tocar a totes les portes (p.ext.), trucar a totes les portes (p.ext.)

de tot arreu SP, general, de tots els llocs (R-M)

La contaminació és un problema de tot arreu i molt difícil de solucionar / La manca de solidesa del valor de la moneda és de tot arreu, encara que en uns països és més notable que en d’altres (R-M)

arreu arreu, d’ací i d’allà, de llevant fins a ponent

deçà i dellà (d’algun lloc) SCoord, a un costat i a l’altre de, a totes bandes de (IEC)

Hi havia sorra deçà i dellà del riu / Hi havia llibres escampats deçà i dellà (El complement és opcional) (IEC)

arreu arreu, en tot lloc, pertot arreu, a l’un costat i a l’altre (d’algun lloc), ençà i enllà (d’algun lloc), ací i allà (d’algun lloc), per totes bandes, ça i lla (d’algun lloc), a tot arreu

en tot lloc SP, arreu / per tots els llocs, per totes bandes (Fr, *)

Déu és en tot lloc (F)

a tot arreu, arreu arreu, pertot arreu, a l’un costat i a l’altre (d’algun lloc), ençà i enllà (d’algun lloc), ací i allà (d’algun lloc), per totes bandes, ça i lla (d’algun lloc), deçà i dellà (d’algun lloc)

a tot lloc (v.f.), enlloc del món (ant.), en tot el món (ant.)

ençà i enllà (d’algun lloc) SCoord, a totes bandes (R-M)

S’ha cansat d’anar ençà i enllà, i no els ha trobats enlloc / Mirar ençà i enllà (El complement és opcional) (R-M, IEC)

arreu arreu, en tot lloc, pertot arreu, a l’un costat i a l’altre (d’algun lloc), ací i allà (d’algun lloc), per totes bandes, ça i lla (d’algun lloc), deçà i dellà (d’algun lloc), a tot arreu

per totes bandes SP, arreu / a tots els llocs (Fr, *)

He buscat la teva arracada per totes bandes i no l’he trobada enlloc

a tot arreu, arreu arreu, en tot lloc, pertot arreu, a l’un costat i a l’altre (d’algun lloc), ençà i enllà (d’algun lloc), ací i allà (d’algun lloc), ça i lla (d’algun lloc), deçà i dellà (d’algun lloc), per tots costats

de totes bandes (v.f.)

per tots costats SP, a tots els llocs

La ciutat era assetjada per tots costats (EC)

per totes bandes, pertot arreu

pertot arreu SAdv, per totes bandes / a tots els llocs (IEC, *)

Han estat pertot arreu (IEC)

a tot arreu, arreu arreu, en tot lloc, pertot arreu, a l’un costat i a l’altre (d’algun lloc), ençà i enllà (d’algun lloc), ací i allà (d’algun lloc), per totes bandes, ça i lla (d’algun lloc), deçà i dellà (d’algun lloc), per tots costats

a banda i banda (d’algun lloc) (p.ext.)

sota la capa del cel SP, en aquest món (IEC)

És el pocavergonya més gran que hi ha sota la capa del cel / No hi ha ningú sota la capa del cel que m’estimi més que a tu (També s’usa amb la preposició baix de) (EC, *)

sota la capa del sol, baix de la capa de Déu, arreu del món, de llevant fins a ponent

la faç de la terra (p.ext.)

sota la capa del sol SP, en tot el món / expressió utilitzada en frases negatives o que contenen un superlatiu i que significa en tot el món (A-M, EC)

No hi ha ningú sota la capa del sol que ho sàpiga (També s’usa amb la preposició baix de)

sota la capa del cel, baix de la capa de Déu, arreu del món

la faç de la terra (p.ext.)

trobar-se (algú) fins a la sopa SV, trobar-se algú pertot arreu

En Pere la segueix a tot arreu, per això ella se’l troba fins a la sopa

trobar-se (algú) fins a les sopes (v.f.), ésser car de veure (ant.), fer-se trobadís (p.ext.)