ARRENGLERAR-SE

fer cua SV, esperar torn / posar-se en fila (R-M, *)

Les criatures feien cua a la font del jardí (IEC)

fer la cadena (p.ext.), en fila (p.ext.), en fila índia (p.ext.), en línia (p.ext.)

fer la cadena SV, posar-se en fila per passar-se l’un a l’altre galledes d’aigua en un incendi, cabassos, pedres, paquets, etc. (IEC)

Com que eren molta gent van poder fer la cadena i van buidar el camió en un moment

en cadena (p.ext.), fer cua (p.ext.), en fila (p.ext.), en fila índia (p.ext.), en línia (p.ext.)