ARRENDAMENT

a bona o mala collita SP, expressió usada per a indicar que el preu d’un arrendament ha d’ésser el mateix un any abundós que en un any estèril (IEC)

Li agradaria arrendar aquells terrenys a bona o mala collita