ARRELAT

(fig.)

que només es deixa amb la creu O, consubstancial / es diu d’un vici, hàbit, etc., que es té molt arrelat (R-M, *)

L’hàbit de fumar és un vici que només es deixa amb la creu

que només es deixa amb la mortalla, que no es deixa sinó amb la mortalla

que només es deixa amb la mortalla O, consubstancial / es diu d’un vici, hàbit, etc., que es té molt arrelat (R-M, *)

El seu mal caràcter és dels que només es deixen amb la mortalla. Tota la vida ha estat intractable (R-M)

que només es deixa amb la creu, que no es deixa sinó amb la mortalla