ARRELAR

(fig.)

fer presa en SV, emparar-se / prendre possessió violentament, apoderar-se (R-M, *)

El temporal era terrible i el terror va fer presa en tots els tripulants de l’avió (R-M)

fer cop (p.ext.)