ARREL

pa d’arrels SN, conjunt d’arrels amb la terra on estan fixades (Fr)

Has de tallar la planta amb el pa d’arrels sencer