ARREGLAT

estar decent SV, estar arreglat, estar degudament vestit per a rebre una visita

—Hola, que puc entrar a l’habitació? Que estàs decent? —Sí, passa, passa…

estar visible (p.ext.)