ARRAUXADAMENT

a rauxes SP, unes vegades sí i d’altres no

Aquest noi actua sempre a rauxes, de vegades el veus de molt bon humor i d’altres gasta una mala llet increïble

a llunes, a dies, a rampells, a estonades, a batzegades