ARRANJAT

ben pastat SA, haver arranjat arbitràriament alguna cosa (R-M)

Abans de la reunió ja ho tenien ben pastat per tal de fer dimitir la junta (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. encapçalant la locució) (R-M)