ARRANJAR-SE

combinar-s’ho SV, arranjar-se / arranjar les coses de manera que reïxin (Fr, *)

Va poder combinar-s’ho per a cuidar els fills i no perdre la feina

compondre-s’ho, arreglar-se-les, endegar-se-les, enginyar-se-les, muntar-se-les, apanyar-s’ho, arranjar-s’ho, fer-s’ho

compondre-s’ho SV, arranjar les coses de manera que reïxin (IEC)

Ja s’ho compondrà per poder venir a la teva festa

combinar-s’ho, manegar-s’ho, arreglar-se-les, endegar-se-les, enginyar-se-les, muntar-se-les, fer-s’ho

compondre-se-les (v.f.)

fer-s’ho venir bé SV, arranjar les coses segons la pròpia conveniència (R-M)

Durant la conversa va fer-s’ho venir bé per reclamar-li el que li devia / No sé com li ho diré, però ja m’ho faré venir bé (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial i amb la forma fer-s’ho anar bé) (R-M)

arreglar-se-les, endegar-se-les, muntar-se-les, enginyar-se-les

sortir-se’n SV, algú, salvar-se, de compromisos, dificultats, entrebancs, etc., que el destrenyen, sortir airós d’una empresa dificultosa, deseixir-se’n (IEC)

La seva situació era difícil, però se’n va sortir molt bé / Aquesta tasca no és gens fàcil: no sé pas com me’n sortiré (IEC, Fr)

treure’s les mosques del nas, arreglar-se-les, endegar-se-les, muntar-se-les, enginyar-se-les, eixir a cap (d’alguna cosa), sortir del pas, ventar el cop

no fer res de bo (ant.); no sortir-ne, de s’aguller (ant.); eixir amb rosa (d’alguna cosa) (p.ext.); salvar la vida (p.ext.)