ARRAN

a boca de canó SP, molt a prop (R-M)

Tot i que el tenia a boca de canó, va tirar i no el va tocar / Cercava la ploma, la tenia a boca de canó i no la veia (R-M)

a tret de canó, a tocar (d’algun lloc), frec a frec, sota el nas

a cau d’orella SP, ran de l’orella / tocant mateix a l’orella / [parlar amb qualcú] aplicant-li la boca a l’orella (R-M, IEC, A-M)

Li has de parlar a cau d’orella si vols que et senti (S’usa normalment amb els verbs dir, murmurar, parlar, etc.) (IEC)

parlar a l’orella

bufar-li (alguna cosa) a l’orella (a algú) (p.ext.)

a cremadent SP, molt ran, quasi fregant (A-M)

Li ha passat la bala a cremadent (A-M)

frec a frec, a frec de

[Reus (A-M)]

a tret de canó SP, molt a prop

Li va tirar la pedra i aquesta li va passar a tret de canó, gairebé el toca

a boca de canó, a tocar (d’algun lloc), frec a frec, sota el nas, a tir

frec a frec SN, arran / gairebé tocant (R-M, IEC)

L’avió va passar frec a frec de la torre de control

a cremadent, a boca de canó, a tret de canó