ARRABASSAR

prendre-li (alguna cosa) de les mans (a algú) SV, prendre amb afany alguna cosa a algú

Li prenien la fruita de les mans / Li van prendre de les mans tots els quadres exposats i per això va quedar molt agraïda amb els responsables de la galeria

prendre-li (alguna cosa) dels dits (a algú)

fer-se seva (alguna cosa) (p.ext.), tirar-se-li a sobre (a algú) (p.ext.), llevar-li la capa (a algú) (p.ext.)

prendre-li (alguna cosa) dels dits (a algú) SV, agafar alguna cosa a algú amb afany, aplicat especialment a un producte molt comprat per la gent / impedir que un altre emprengui o prossegueixi una feina posant-se hom a fer-la en comptes d’ell (IEC, EC)

La fruita que vols vendre és tan bona que te la prendran dels dits; de seguida l’hauràs acabada / Quan ha sabut que el diari parlava d’ell me l’ha pres dels dits / Li agafaven els exemplars dels dits (També s’usa amb els verbs agafar, estirar, treure, etc.) (R-M, EC, *)

prendre-li (alguna cosa) de les mans (a algú)

no veure’s (alguna cosa) als dits (inv.), llevar-li la capa (a algú) (p.ext.)