ARQUEJAR

fer pont SV, formar com un arc o una arcada a certa distància del sòl / desviar-se de la línia horitzontal (IEC, *)

La barra de les cortines és massa llarga i fa pont

fer rafal

fer panxa (alguna cosa) (p.ext.)

fer rafal SV, fer pont les branques dels arbres d’un caminal, en una carretera, etc. (EC)

Les branques dels arbres d’aquell caminet feien rafal

fer pont