ARMISTICI

alto el foc SD, suspensió temporal de les hostilitats entre bàndols bel·ligerants, armistici (IEC)

Les negociacions per arribar a un alto el foc han començat aquest matí (IEC)