ARISTOCRÀCIA

alta societat SN, expressió amb què hom designa el conjunt de grups minoritaris de la societat que resulten més afavorits per l’estructura econòmica actual d’aquesta (EC)

La gent de l’alta societat es va reunir en aquella festa

el gran món

de sang noble (p.ext.), tenir la sang blava (p.ext.)

el gran món SD, l’alta societat / expressió amb què hom designa el conjunt de grups minoritaris de la societat que resulten més afavorits per l’estructura econòmica actual d’aquesta (R-M, *)

Va entrar a formar part del gran món quan va ser nomenat «sir» per la reina d’Anglaterra

alta societat