ARISTÒCRATA

tenir la sang blava SV, (tenir) ascendència aristocràtica / (ésser de) llinatge noble (EC, R-M)

Aquest noi té la sang blava: és príncep / Tot i la seva aparença vulgar, és de sang blava: la seva mare era duquessa i el seu pare comte / Es vanta d’ésser de família de sang blava (També s’usa amb la forma de sang blava) (*, *, R-M)

tenir molts pergamins, de sang noble, d’alt rang, de títol

alta societat (p.ext.)