APROXIMADAMENT

a barrisc SP, sense mesurar, sense pesar, sense comptar (IEC)

Vam comprar una caixa de taronges i un sac de patates a barrisc perquè ens va semblar que resultava barat / Va serrar la fusta per a la taula a barrisc i ara no li serveix / Tallar la carn a barrisc (R-M, R-M, IEC)

a ull, al ras

a pes (ant.), a lloure (ant.), a grapats (p.ext.)

a grosso modo SP, sense entrar en detalls, aproximadament

A grosso modo, això va ser el que va succeir; més endavant ja entrarem en detalls / Li va contar grosso modo el que havia passat (La forma culta és grosso modo) (*, P)

a grans trets, en poques paraules

[grosso modo: llatinisme]

a la ratlla de SP, aproximadament / amb curta diferència, aproximadament (R-M, *)

No vaig comptar tots els autos, però n’hi havia a la ratlla d’un centenar, perquè l’aparcament era gairebé ple / M’ha costat a la ratlla de cent duros (S’usa seguida d’un numeral) (R-M, EC)

a la vora de, més o menys, poc ençà poc enllà

a la vora de SP, amb curta diferència, aproximadament

Vaig comprar-ne a la vora de mil, per estar segur que no me’n faltarien (S’usa seguida d’un numeral)

a la ratlla de, entorn de

passa de (p.ext.)

a ull SP, sense comptar, pesar, mesurar / sense comptar ni mesurar, només calculant per la vista en conjunt (IEC, EC)

No val la pena d’entretenir-te a comptar-ho; calcula-ho a ull, més o menys / He comprat una remesa de patates a bell ull (També s’usa amb el modificador bell en posició prenominal) (R-M, A-M)

a barrisc, al ras, més o menys

a l’ull (v.f.), a pes (ant.), a lloure (ant.), a granel (p.ext.)

al ras SP, en conjunt, sense comptar detalladament (A-M)

Enguany, la collita, mirada al ras, sembla bona (Fr)

a ull, a barrisc

com és ara SAdv, semblant a / si fa no fa com, aproximadament com (IEC, EC)

Ha fet coses espantoses com és ara fugir de casa amb els estalvis dels seus pares / El teu germà petit és com ara l’Enric, d’alt (Sovint s’omet el verb) (*, R-M)

si fa no fa, poc més poc menys, poc més poc manco

cosa de SN, aproximadament / d’una quantitat o mesura aproximada (IEC, *)

No triguis; puc esperar-te cosa de deu minuts i prou / Hi trobàrem cosa de mil persones / Fa cosa d’un any (S’usa seguida d’un numeral) (R-M, R-M, Fr)

prop de

més o menys (p.ext.)

engir de SAdv, aproximadament / expressió usada per a denotar que una indicació de quantitat o de temps té només un valor aproximat (IEC, *)

Arribarà engir de les dues de la tarda (R-M)

poc ençà poc enllà, entorn de, per les engires de

entorn de SN, aproximadament / expressió usada per a denotar que una indicació de quantitat o de temps té només un valor aproximat (Fr, *)

Entorn de dues roves / Entorn de mitjanit / Entorn d’aquella hora, varen apagar els llums (S’usa normalment en posició preoracional) (Fr, IEC, *)

pels volts de, engir de, a la vora de

més o menys SCoord, aproximadament / indica una afirmació restringida, sense precisar (R-M, *)

Procura que el paper sigui més o menys d’aquesta mida; no ve d’un centímetre / Això que t’he explicat és més o menys el que va dir de tu (R-M, *)

poc ençà poc enllà, ben just, engir de, a ull, a la ratlla de, poc o molt, prop de

digues-li com vulguis (p.ext.); digues-li naps, digues-li cols (p.ext.); cosa de (p.ext.)

pam més pam menys SCoord, aproximadament / amb curta diferència (R-M, *)

Crec que a la festa, pam més pam menys, érem tants com l’any passat, un centenar (R-M)

poc ençà poc enllà, poc més poc menys, poc més poc manco

pels volts de SP, expressió usada per a denotar que una indicació de quantitat o de temps té només un valor aproximat (EC)

Pels volts de les vuit / Va arribar pels volts de mitjanit (Fr, *)

pels voltants de, per les engires de, prop de, entorn de

als volts de (v.f.)

per extensió SP, per aproximació, similitud, etc.

Aquest concepte també seria aplicable, per extensió, a moltes altres situacions

de retop (p.ext.), associació d’idees (p.ext.)

poc dalt o baix SCoord, més o menys, amb poca diferència (A-M)

Els dilluns poc dalt o baix, aniré a segar l’herba (A-M)

poc més poc menys

[Alacant (A-M)]

poc ençà poc enllà SCoord, amb curta diferència, aproximadament (IEC)

Diu que seran una vintena, poc ençà poc enllà / Arribaran pels volts de Nadal poc ençà poc enllà / Resten cinc dies per a arribar-hi, poc ça poc lla (També s’usa amb la forma poc ça poc lla) (R-M, R-M, *)

poc més poc menys, pam més pam menys, a la ratlla de, engir de, més o menys, si fa no fa, tal·là-tal·lera, poc més poc manco

poc enllà poc ençà (v.f.); digues-li naps, digues-li cols (p.ext.); digues-li com vulguis (p.ext.)

poc més poc manco SCoord, més o menys, amb poca diferència (A-M)

Resten vint dies poc més poc manco per acabar el curs

poc més poc menys, poc ençà poc enllà, com és ara, pam més pam menys, poc o molt

poc més poc menys SCoord, amb curta diferència, aproximadament / més o menys, amb poca diferència (IEC, A-M)

M’ha dit poc més poc menys el mateix que em dius tu (R-M)

poc ençà poc enllà, com és ara, pam més pam menys, poc o molt, poc més poc manco

poc més o menys (v.f.)

poc dalt o baix (Alacant)

poc o molt SCoord, afirmació restringida, indicant una quantitat incerta / indica una afirmació restringida, sense precisar (A-M, EC)

Poc o molt, alguna cosa vaig entendre del seu discurs en anglès

més o menys, poc més poc menys, poc més poc manco

prop de SP, d’una quantitat aproximada (EC)

Té prop de vint anys / Li ha costat prop de mil pessetes / Fa prop d’una setmana (EC, EC, Fr)

pels volts de, cosa de

més o menys (p.ext.)

si fa no fa SConj, aproximadament / amb curta diferència (R-M, *)

És un home si fa no fa alt com jo, però més magre / La Maria és si fa no fa de la meva edat (R-M, *)

poc ençà poc enllà, un si és no és, com és ara

si fa o no fa (v.f.), tres quarts del mateix (p.ext.)

tal·là-tal·lera SAdv, poc més o menys; si fa o no fa / més o menys, si fa no fa, mig mig (A-M, EC)

Tal·là-tal·lera, tots els homes són iguals / D’aquí a una hora tal·là-tal·lera arribarem a Sant Jaume de Frontanyà (A-M)

poc ençà poc enllà

tal·lot-tal·lera (Vendrell)

[Reduplicatiu]

un si és no és SQ, semblant / amb curta diferència (R-M, *)

El seu vestit m’ha semblat un si és no és com el teu; però potser un xic més fosc (R-M)

si fa no fa

un si és o no és (v.f.), un no sé què (p.ext.), tres quarts del mateix (p.ext.)