APROVACIÓ

ben fet SA, expressió d’aprovació del comportament d’algú (R-M)

L’has renyat? Ben fet!, així s’escarmentarà / T’has negat a treballar més hores? Ben fet! Al cap i a la fi ja fas les que et corresponen (R-M)

ben xafat, massa poc

ben xafat SA, ben dit, ben parlat / es diu per a mostrar aprovació per allò que algú acaba de dir (IEC, A-M)

Ben xafat! Així s’ha de parlar; dient les coses clares! / Ben xafat!; admiro la teva sinceritat a dir sempre el que penses / Quan el director va acabar el discurs el meu avi no es va poder estar de dir «ben xafat!» (R-M, R-M, *)

ben fet