APROPIAR-SE

fer casa santa SV, quedar-s’ho tot (R-M)

Si el deixen intervenir en el negoci, aviat farà casa santa; té molta traça a apropiar-se dels béns aliens (R-M)

ficar (alguna cosa) al cove, fer-se amo (d’alguna cosa), plantar la bandera (a algun lloc), fer-se l’amo de l’auca

fer-se amo (d’alguna cosa) SV, apropiar-se / apoderar-se d’alguna cosa (R-M, *)

T’has fet amo d’aquesta cadira i has de saber que l’he anada a buscar per a mi / S’ha fet amo de moltes coses que de fet no eren per a ell (R-M)

fer-se seva (alguna cosa), fer-se l’amo de l’auca, fer casa santa, plantar la bandera (a algun lloc)

fer-se l’amo (d’alguna cosa) (v.f.)

fer-se l’amo de l’auca SV, tenir o prendre el poder absolut sobre qualque cosa o sobre qualque gent (A-M)

Però què es pensa? Fa dos dies que ha arribat i ja s’ha fet l’amo de l’auca!

fer-se amo (d’alguna cosa), fer casa santa

fer-se seva (alguna cosa) SV, apoderar-se d’alguna cosa (EC)

El gendre s’ha fet seva tota la finca / Ara que ja s’ha fet seu aquell argument podrà convèncer l’auditori (S’usa amb les altres formes del possessiu) (Fr, *)

fer-se amo (d’alguna cosa), ficar (alguna cosa) al cove

prendre-li (alguna cosa) de les mans (a algú) (p.ext.)

ficar (alguna cosa) al cove SV, apropiar-se / prendre alguna cosa en propietat o possessió (R-M, *)

Si fica això al cove, ja no ho recuperaràs mai més / No li deixis massa llibertat d’acció; ell tot ho fica al cove i aviat manaria més que tu (*, R-M)

fer casa santa, fer-se seva (alguna cosa)

tirar-se-li a sobre (a algú) SV, apropiar-se / prendre a algú tot quant té (R-M, *)

Devia molts diners i els creditors se li van tirar a sobre de les finques (R-M)

llevar-li la capa (a algú)

prendre-li (alguna cosa) de les mans (a algú) (p.ext.)