APROFITAT

no menjar-se (alguna cosa) les rates O, ésser ben utilitzat (R-M)

Tot el que va guanyar l’any passat, no se li ho menjaran les rates, no! Ja ho ha invertit en un negoci molt estable / Els seus esforços no se’ls menjaran les rates, prou que se’n beneficia (R-M)

criar rovell (ant.)