APROFITANT-SE

a expenses (d’algú) SP, expressió usada per a indicar que algú viu amb les despeses de manteniment pagades per algú altre

Viu a expenses del seu amic

a despesa (d’algú), a coll (d’algú), sobre les espatlles (d’algú), viure a les costelles (d’algú), penjar-se a l’esquena (d’algú)

a costa de (p.ext.), a l’ombra (d’algú) (p.ext.)