APRENDRE

prendre patró de SV, treure experiència (R-M)

Cal prendre patró dels resultats d’una mala conducta; sempre s’acaba malament (R-M)

prendre model de, treure lliçó de

prendre per patró (v.f.)